Array
(
  [flat_rate] => WC_Shipping_Flat_Rate Object
    (
      [fee_cost:protected] => 
      [supports] => Array
        (
          [0] => shipping-zones
          [1] => instance-settings
          [2] => instance-settings-modal
        )

      [id] => flat_rate
      [method_title] => Paušální sazba
      [method_description] => Umožní vám zpoplatnit dopravu pevnou sazbou.
      [enabled] => yes
      [title] => 
      [rates] => Array
        (
        )

      [tax_status] => 
      [fee] => 
      [minimum_fee] => 
      [instance_id] => 0
      [instance_form_fields] => Array
        (
          [title] => Array
            (
              [title] => Název metody
              [type] => text
              [description] => Titulek, který vidí uživatel během placení.
              [default] => Paušální sazba
              [desc_tip] => 1
            )

          [tax_status] => Array
            (
              [title] => Stav daně
              [type] => select
              [class] => wc-enhanced-select
              [default] => taxable
              [options] => Array
                (
                  [taxable] => Zdanitelný
                  [none] => Žádný
                )

            )

          [cost] => Array
            (
              [title] => Náklady
              [type] => text
              [placeholder] => 
              [description] => Zadejte cenu (bez daně) nebo sumu, např. 10.00 * [qty].

Použijte [qty] pro počet položek,
[cost] pro celkovou cenu položek, a [fee percent="10" min_fee="20" max_fee=""] pro poplatky na procentuálním základu. [default] => 0 [desc_tip] => 1 [sanitize_callback] => Array ( [0] => WC_Shipping_Flat_Rate Object *RECURSION* [1] => sanitize_cost ) ) ) [instance_settings] => Array ( ) [availability] => [countries] => Array ( ) [plugin_id] => woocommerce_ [errors] => Array ( ) [settings] => Array ( [title] => [tax_status] => [cost] => [type] => class ) [form_fields] => Array ( ) [data:protected] => Array ( ) [cost] => [type] => class ) [free_shipping] => WC_Shipping_Free_Shipping Object ( [min_amount] => 0 [requires] => [supports] => Array ( [0] => shipping-zones [1] => instance-settings [2] => instance-settings-modal ) [id] => free_shipping [method_title] => Doprava zdarma [method_description] => Doprava zdarma je zvláštní metoda, kterou je možné získat zadáním kupónu nebo dosažením minimální útraty. [enabled] => yes [title] => [rates] => Array ( ) [tax_status] => taxable [fee] => [minimum_fee] => [instance_id] => 0 [instance_form_fields] => Array ( [title] => Array ( [title] => Titulek [type] => text [description] => Titulek, který vidí uživatel během placení. [default] => Doprava zdarma [desc_tip] => 1 ) [requires] => Array ( [title] => Doprava zdarma vyžaduje... [type] => select [class] => wc-enhanced-select [default] => [options] => Array ( [] => - [coupon] => Platný kupón na dopravu zdarma [min_amount] => Minimální útrata [either] => Minimální objednané množství nebo kupón [both] => Minimální objednané množství a kupón ) ) [min_amount] => Array ( [title] => Minimální útrata [type] => price [placeholder] => 0 [description] => Zákazníci budou muset utratit minimálně tuto částku, aby měli dopravu zdarma (pokud je povoleno výše) [default] => 0 [desc_tip] => 1 ) [ignore_discounts] => Array ( [title] => Kupónová sleva [label] => Apply minimum order rule before coupon discount [type] => checkbox [description] => If checked, free shipping would be available based on pre-discount order amount. [default] => no [desc_tip] => 1 ) ) [instance_settings] => Array ( ) [availability] => [countries] => Array ( ) [plugin_id] => woocommerce_ [errors] => Array ( ) [settings] => Array ( [title] => [min_amount] => 0 [requires] => [ignore_discounts] => ) [form_fields] => Array ( ) [data:protected] => Array ( ) [ignore_discounts] => ) [local_pickup] => WC_Shipping_Local_Pickup Object ( [supports] => Array ( [0] => shipping-zones [1] => instance-settings [2] => instance-settings-modal ) [id] => local_pickup [method_title] => Místní vyzvednutí [method_description] => Umožní zákazníkům osobní vyzvednutí. Při osobním vyzvednutí nastaví obchod případné zdanění nezávisle na adrese zákazníka. [enabled] => yes [title] => [rates] => Array ( ) [tax_status] => [fee] => [minimum_fee] => [instance_id] => 0 [instance_form_fields] => Array ( [title] => Array ( [title] => Titulek [type] => text [description] => Titulek, který vidí uživatel během placení. [default] => Místní vyzvednutí [desc_tip] => 1 ) [tax_status] => Array ( [title] => Stav daně [type] => select [class] => wc-enhanced-select [default] => taxable [options] => Array ( [taxable] => Zdanitelný [none] => Žádný ) ) [cost] => Array ( [title] => Náklady [type] => text [placeholder] => 0 [description] => Volitelný poplatek za osobní odběr. [default] => [desc_tip] => 1 ) ) [instance_settings] => Array ( ) [availability] => [countries] => Array ( ) [plugin_id] => woocommerce_ [errors] => Array ( ) [settings] => Array ( [title] => [tax_status] => [cost] => ) [form_fields] => Array ( ) [data:protected] => Array ( ) [cost] => ) [zasilkovna] => WC_Zasilkovna_Shipping_Method Object ( [zasilkovna_option:WC_Zasilkovna_Shipping_Method:private] => Array ( [api_key] => 6920b9d2eba6f511 [api_password] => 6920b9d2eba6f511553fd900e543ba56 [nazev_eshopu] => ovocnavinastepanik.cz [povolene_staty] => Array ( [0] => CZ ) [priplatek_dobirka] => ano [zaokrouhleni_dobirka] => nahoru [odeslani_zasilky] => processing [doprava_zdarma] => all [vyber_pobocek] => popup [icon_url] => https://ovocnavinastepanik.cz/wp-content/uploads/2021/01/CZ-ZASILKOVNA.png [icon_url_sk] => https://ovocnavinastepanik.cz/wp-content/uploads/2021/01/SK-ZASILKOVNA.png [price_by_weight] => ok [fee_by_price] => ok ) [zasilkovna_title:WC_Zasilkovna_Shipping_Method:private] => [ZasilkovnaHelper:WC_Zasilkovna_Shipping_Method:private] => ZasilkovnaHelper Object ( ) [supports] => Array ( [0] => shipping-zones [1] => instance-settings [2] => instance-settings-modal ) [id] => zasilkovna [method_title] => Zásilkovna [method_description] => [enabled] => yes [title] => [rates] => Array ( ) [tax_status] => taxable [fee] => [minimum_fee] => [instance_id] => 0 [instance_form_fields] => Array ( [enabled] => Array ( [title] => Povolit Zásilkovnu [type] => checkbox [label] => Povolit tento způsob [default] => no ) [title] => Array ( [title] => Název dopravce [type] => text [description] => Název dopravce [default] => Zásilkovna ) [zasilkovna_title] => Array ( [title] => Zásilkovna titulek [type] => text [description] => Text, který zákazník uvidí [default] => Zásilkovna ) ) [instance_settings] => Array ( ) [availability] => [countries] => Array ( ) [plugin_id] => woocommerce_ [errors] => Array ( ) [settings] => Array ( [zasilkovna_title] => [title] => ) [form_fields] => Array ( ) [data:protected] => Array ( ) ) )